หลักสามประสาน

     1.ประพฤติปฏิบัติชอบ คือ ไม่สร้างความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนสรรพชีวิตที่อยู่ร่วมโลกใบนี้ มีใจเมตตา เผื่อแผ่ความเมตตาให้สรรพสัตว์มีความสุขความเจริญ ไม่พยาบาทอาฆาต จองเวรต่อกัน หมั่นสร้างบุญกุศลด้วยความจริงใจ เมื่อมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือใคร อย่าขับไล่อีกฝ่ายหนึ่งให้ลำบาก ต้องอนุเคราะห์เท่าที่จะช่วยได้

     2.สมาธิ ผู้ที่ศึกษาในด้านนี้ จะต้องหาเวลาฝึกฝนตนเองใหัมีจิตใจสงบ เพื่อให้กายและจิตได้กระทบกับสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้และเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตนเอง ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและเพิ่มบารมียิ่งขึ้น

     3.พิธีกรรม เพื่อความเป็นมงคล

     -นำมะนาว 9 ผล มะกรูด 9 ผล ส้ม 9 ผล ปอกเอาเฉพาะเปลือกทั้งหมด

     -น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ใส่ในขันหนึ่งขัน

     -นำเปลือกมะนาว มะกรูด ส้ม ใส่ลงในขัน นำไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูป

     -สวดด้วยคาถา โอม มณี ปัทมา ฮัม 108 จบ

     -นำน้ำมนต์ที่ทำพิธีแล้ว ใช้กิ่งทับทิมพรมในห้องหับต่างๆ เพื่อความเจริญเป็นมงคลต่อไป

 

เว็บสำเร็จรูป
×