เทคโนโลยี่ผสานฮวงจุ้ย(ยุคดิจิตอล)

      ปัจจุบันมนุษย์มีเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตมากมาย จากอดีตที่ผ่านมาคนเราต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากสัตว์ พลังงานลม และน้ำ รวมทั้งแรงงานจากคนเราเอง

แต่บัดนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิตอล เครื่องจักรกลนาๆชนิดมามีบทบาทมากขึ้น จนถึงขั้นใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นเท่าไร ความเจริญทางด้านจิตใจก็ยิ่งต่ำขึ้น ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถดูได้จากสื่อที่มีแต่ข่าวความรุนแรง ใจร้อน ไม่ให้อภัยกัน ข่มขืน ฆ่า ลักทรัพย์ ยักยอก ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นคลิปมาให้เห็นมากมายดังที่เห็นตามโทรทัศน์ เป็นต้น

ซึ่งกระผมเห็นว่าขาดสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ ทุกชีวิตคิดแต่แก่งแย่ง

แข่งขัน ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ว่าต่อเรื่องฮวงจุ้ย เช่นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม สิ่งเหล่านี้ถ้าได้จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย จะส่งผลให้พลังชีวิตที่อยู่รอบข้าง กระจายไปผูกพันกับสิ่งต่างๆรอบด้าน ส่งผลให้ธุรกิจการงานที่ดำเนินอยู่ ประสบความสำเร็จราบรื่น ชีวิตครอบครัวมีความสุขสมหวัง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าตั้งอยู่ในมุมอุปถัมภ์ หรือร่ำรวย จะทำให้การเงินการงานของกิจการมีความมั่นคง หรือแขวนนาฬิกาสีแดงสดใส ในตำแหน่งมุมสมรส ชีวิตความรักจะสดชื่นรื่นรมย์ เป็นตัวอย่างง่ายๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าถ้าเข้าใจศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้ง ศาสตร์นี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์อย่างหนึ่ง(ท่านใดจะเถียงว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นอะไรนะครับ เพราะทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันหรือเรียกว่า นานาจิตตัง ผมไม่มีสิทธิ์หรือยาเปลี่ยนความคิดหรือจิตใจของท่าน)

การที่เรารู้จักนำสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบด้านมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดได้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนฉลาดที่รู้คุณค่าของสิ่งของและเข้าใจความหมาศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง

ศึกษาเรื่องมุมต่างๆที่ลิ้งด้านล่างครับ 

ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจก็สอบถามผมได้เสมอครับ...

 

เว็บสำเร็จรูป
×