เคล็ดลับในการจัดห้องนอน

     การจัดห้องนอนภายในครอบครัวให้ถูกทิศกับบุคคล ภายในครอบครัวก็เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสามัคคี และมีความสุขยิ่งขึ้น มีความเจริญด้านรุ่งเรืองในด้านธุรกิจ การค้า การเงิน และโชคลาภมากขึ้น และเป็นปราการคอยป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว เช่น ลูกๆ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง รวมทั้งพ่อแม่ด้วย

     การจัดห้องนอนควรจัดดังนี้

     ห้องนอนคุณพ่อ ควรจัดอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน เพราะทิศนี้เป็นธาตุทองและถ้าคุณพ่อ เป็นชาวธาตุทอง ธาตุดินหรือธาตุน้ำก็ยิ่งดี ที่สำคัญอย่าให้ประตูทางเข้าห้องนอนไปตรงกับเตียงนอน ควรจัดเตียงให้หลบช่องประตูจะดีมาก

     ห้องนอนคุณแม่ ควรอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เพราะทิศนี้เป็นธาตุดิน ถ้าเตียงนอนตรงกับประตูจะมีผลให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 

        ห้องนอนลูกชายคนโต จัดห้องนอนทางทิศตะวันออกของบ้าน เพราะทิศนี้เป็นธาตุไม้ อย่าให้เตียงนอนอยู่แนวเดียวกับประตูห้องนอน

       ห้องนอนลูกชายคนกลาง ควรจัดห้องอยู่ทิศเหนือของบ้านเพราะถูกโฉลกกันทิศนี้คือ ธาตุน้ำ

         ห้องนอนลูกชายคนเล็ก ควรจัดห้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะถูกโฉลกกัน และทิศนี้เป็นธาตุดิน

        ห้องนอนลูกสาวคนโต ควรจัดอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะถูกโฉลกกับทิศนี้ เป็นทิศธาตุไม้

          ห้องนอนลูกสาวคนเล็ก ควรจัดอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเพราะถูกโฉลกกัน เป็นทิศธาตุทอง

        หลักสำคัญ อย่าตั้งเตียงตรงกับประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำ

         


เว็บสำเร็จรูป
×