เคล็ดลับฮวงจุ้ยบ้าน

          ดูว่าบ้านเราหันไปทางทิศไหน  ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้านหรือไม่   โดยการใช้เข็มทิศ  คือตามปกติลูกศรของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ  ไม่ว่าจะหมุนเข็มทิศไปทางไหนก็ตาม  เว้นแต่จะตั้งเข็มทิศใกล้กับโลหะหรือแม่เหล็ก  ตลอดทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ  เช่น  โทรทัศน์  วิทยุ  เข็มที่เป็นลูกศรจะถูกดูดไปทางสิ่งของเหล่านั้น

          ทางที่ดีเวลาที่ดูเข็มทิศ  ควรจะวางเข็มทิศให้ห่างกับสิ่งของดังที่กล่าวมาแล้วให้มากที่สุด  เพื่อที่เข็มทิศจะไม่ถูกดูด  เมื่อได้ทิศที่ถูกต้องแล้ว  คือ  เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือ  ตรงกันข้ามจะเป็นทิศใต้  ขวามือจะเป็นทิศตะวันออก  ซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก  (เวลาเราหันหน้าเข้าบ้าน)

          ตั้งเข็มทิศแล้วก็หันตัว N ให้ตรงกับลูกศร

          สมมติว่า  บ้านหลังนี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ดูสามีว่าคนรหัส 1,3,4,9  หรือ 2,6,7,8

          ถ้ารหัส 1,3,4,9  ก็ถูกโฉลกกับสามี

          ถ้ารหัส 2,6,7,8  ก็ไม่ถูกโฉลกกับสามี

สมมุติสามีรหัส 1,3,4,9  ทิศที่ถูกโฉลกมี 4 ทิศดังนี้คือ

          1. ทิศตะวันออก

          2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้

          3. ทิศเหนือ

          4. ทิศใต้

ทิศที่ไม่ถูกโฉลกกับคนรหัสนี้คือ

          1. ทิศตะวันตก

          2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

          3. ทิศตะวันตกเฉียงใต้

          4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Feng shui tips for the home

 

          We see that the house is facing. Tell the owner of the house? By using a compass Is the usual arrow of the compass will always point north. The rotating compass on the matter. Unless located near metal or magnetic compass. All kinds of electrical appliances such as TV, radio, needles are the arrow is drawn towards these things.

          The best time to see the compass. Compass should be put away with any of the foregoing and to the maximum. The compass will not be drawn. When the correct compass is pointing north. In contrast to the south Right hand to the east Used to be the West (When we face the house).

          The compass and then turning the N-arrow match.

          Assuming that the house was facing east. 1,3,4,9 2,6,7,8 or husbands that code.

          If the code is 1,3,4,9 tell her husband.

          If the code 2,6,7,8 not tell her husband.

Let's tell the 1,3,4,9 code husband have four sides as follows.

          1. East

          2. southeast

          3. North

          4. South

The code is not to tell people.

          1. West

          2. North

          3. southwest

          4. Northeastern

เว็บสำเร็จรูป
×