60 มังกรกับวิชาฮวงจุ้ย
หกสิบมังกรนั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ในหลักวิชาฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่นำมาใช้ทำนายทิศทางองศา
ที่ละเอียดอ่อนของบ้านที่อยู่อาศัย และฮวงจุ้ยฝังศพ หกสิบมังกรเป็นจุดที่ซอยแยกออกมาจาก 24 ภูมิ 12
ราศี และ 5 ธาตุ แบ่งออกเป็น60 ปีนักษัตร แต่ละปีนักษัตรต่างมีธาตุและองศาที่ไม่เหมือนกัน เป็นทั้งทิศทางที่ดี และทิศทางที่ร้าย ในแต่ละปีนักษัตรทั้ง60 ที่แบ่งองศาออกมาแล้ว จึงได้รับการขนานนามว่าหกสิบมังกรหรือมังกรทั้งหกสิบตัว ต่างอยู่ในตำแหน่งองศาของตนเอง ตัวละ 6 องศา ตัวหนึ่งๆ ครองพื้นที่เท่าเทียมกัน หกสิบตัว จึงลงตัวเป็น 360 องศาพอดี เท่ากับหนึ่งวงกลมหรือแปดทิศ 24 ภูมิ หรือเทียบการนับปีแบบเดือนละ 30 วัน อย่างโบราณก็ได้ 12 เดือน ซึ่งหลักอันนี้น่าจะมาจากการคำนวณปฏิทินทางจันทรคติแต่โบราณก็ได้ เมื่อเรารู้ว่า มังกรทั้งสิ้นรอบตัวเรามีอยู่ 60 ตัว และมังกรต่างแยกเป็นมังกรที่ดีและมังกรที่ให้โทษ ซึ่งปรมาจารย์ฮวงจุ้ยแต่โบราณ ลงความเห็นถึงความแม่นยำของศาสตร์วิชา
แขนงนี้ จึงยืนยันว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้ผลจริงๆ ข้าพเจ้าจึงจำแนกออกมาทั้งองศาและธาตุมังกร บอกจุดดี จุดร้าย และผลกระทบของมังกรทุกตัวในบทต่อไป...ตามลิ้งด้านล่างครับ.

60 Dragon with Feng Shui.
Sixty dragon is discipline. In the Feng Shui Science is used to predict the degree.
The subtlety of a residential home. And feng shui cemetery Sixty dragon is separated from the alley Landscape 24 12.
Zodiac and the five elements divided into 60 zodiac constellation of elements, and each year degree is not the same. The direction is good And the bad In each of the 60 zodiac The median degrees out He has been dubbed the Dragon or Dragon sixty and sixty-two. Various positions in degrees of each six degrees a little over an area equal to sixty, so it fits into a 360-degree fit as a circle or eight of the 24 landscape or the count in a month, 30 days old or 12 months. the main one is likely to come from the ancient lunar calendar to calculate it. When we know Dragons All around us there are 60 separate and different dragon dragon and the dragon that is to blame. Feng Shui is the ancient. Commenting on the accuracy of the science subjects.
This branch has confirmed that the science really works. I recognize the degree and the Dragon tells the good and the bad effects of the dragons in the next chapter ... the link below.
http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=8c3c5d2a-c84f-4f9b-9dcc-8bc91b96bf18

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×