24 มังกร

(แผนภูมิ 24 มังกร)

เราต้องทำความเข้าใจกับทวารต่างๆ หรือ24 มังกร ก่อนที่เราจะไปดูว่าประตูบ้านท่าน หันไปทิศใดทวารใด
     ทวารที่ 1 มีนามว่า บุญวาสนา หากประตูบ้านใดอยู่ในทิศดังกล่าว มักอุดมสมบูรณ์ มีเงินทองเทมา 
     ทวารที่ 2  มีนามว่า โรคห่า คือ โรคภัยไข้เจ็บ การงานมีอุปสรรค การคลอดมีปัญหา
     ทวารที่ 3 มีนามว่า รับโชค คือ ตำแหน่งดาวลาภะ เป็นสิริมงคล เหมาะแก่การเปิดเป็นประตูโรงรับจำนำ
หรือ ธนาคาร เป็นต้น
     ทวารที่ 4  ป่วยเรื้อรัง คือครอบครัวเจ็บป่วยตลอดเวลา ไม่มีความสามัคคีในครอบครัว เกิดโรคทางตา หัวใจ เด็นดื้อรั้น คนในบ้านหาเรื่องให้เดือดร้อนอยู่เสมอ
     ทวารที่ 5  คดีความ มักบ้านแตก สาแหรกขาด
     ทวารที่ 6 ยศถาบรรดาศักดิ์ คือ ความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ บุตรหลานเจริญรุ่งเรือง
     ทวารที่ 7 ขุนนางใหญ่ คือตำแหน่งหน้าที่ระบือไกล ได้ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
     ทวารที่ 8 แขวนคอตน คือ มักเกิดเหตุร้ายในครัวเรือน เสียทรัพย์ เกิดอุบัติเหตุ
     ทวารที่ 9 เจริญเข้มแข็ง คือ ครอบครัวสามัคคี อายุยืน ทรัพย์สินมั่นคง มีโชคลาภ
     ทวารที่ 10 มากบุญบารมี คือ ทำการใดมักประสพผลสำเร็จ
     ทวารที่ 11 สำเร็จโทษ คือ ต้องคดีความ จองจำ ถูกเนรเทศไปต่างแดน
     ทวารที่ 12 วิกลจริต คือ ไม่ดี ร้ายนัก อาการทางสมอง อัคคีภัย พลัดพราก
     ทวารที่ 13 ปากเสียง คือ ทะเลาะวิวาท บุตรหลานไม่รู้คุณ สามีภรรยาเลิกร้าง
     ทวารที่ 14 หม่อนไหมเจริญ คือ ค้าขายรุ่งเรือง ลูกหลานดี มีไร่นามากมาย 
     ทวารที่ 15 เพิ่มนา เหมาะกับประตูธนาคาร โรงรับจำนำ ค้าที่ดิน หลักทรัพย์ 
     ทวารที่ 16 สะอื้นในอก  ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดจิตใจตลอดเวลา
     ทวารที่่ 17 ประตูกำพร้า คือพลัดพรากจากบิดา ความเศร้าโศก หาคู่ลำบาก มักเป็นโสดหรือม่าย
     ทวารที่ 18 ร่ำรวย คือ เจริญร่ำรวย ไม่ขาดผู้อุปถัมภ์
     ทวารที่ 19 อนุวินาศ คือ บุตรหลานมักเกิดอุบัติเหตุ เสียหายทรัพย์สิน
     ทวารที่ 20 ตัณหาราคะ คือหญิงชายมักมั่วกาม เจ็บป่วยด้วยกามโรค
     ทวารที่่ 21 ญาติเกี่ยวดอง คือ ความปรองดอง มักได้รับการสนับสนุน
     ทวารที่ 22 รื่นเริง คือ สมาชิกในบ้านกลมเกลียว ธุรกิจการงานรุ่งเรือง
     ทวารที่ 23 ล้มสลาย คือ ล้มละลาย บุตรหลานมิมีผู้สืบสกุล การพลัดพราก
     ทวารที่ 24 เจริญลาภ ธุรกิจสำเร็จ สินทรัพย์เพิ่มพูน อายุยืน

dragons 24

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=a21f2b22-f4b4-413d-ad06-967400ec94a8
(Chart 24 dragon)

We must understand the rectum or 24 dragon before we see that the door to his house. Facing south or any anal
     The first keeper called fortune, if any door in the south. Usually plentiful The money pours in
     Gary called the two diseases are infectious diseases. The work has been hampered Birth Problems
     The three outposts have been fortunate that my name is the star of La Sopa prosperity is best to open the door to a pawnshop.
Or the bank, etc.
     The anal four patients with chronic illness is a family time. There is no unity in the eye, heart disease Roddenberry stubborn people in trouble to pick up.
     The anal fifth lawsuit broken homes often lack dignitaries.
     The anal six halved the prosperous fortune thriving child.
     The anal seven great aristocratic position is far more widely known. Get closer to the crown.
     The anal eight hanged themselves is often catastrophic household waste estate accident.
     The anal nine strong growth is family harmony, longevity, stability, property fortune.
     The halo is the 10th most definitely not always successful.
     11 Finishing is definitely a case to be incarcerated in exile abroad.
     12 anal insanity is not a bad mental symptoms fire separation.
     The anal is 13 arguments bickering children, you know. Husband and wife divorce
     14 Gary Silk trade growth is prosperous descendants are numerous fields.
     The anal added 15 for Indiana Bank Pawn door estate securities.
     Girl sobbing in the 16's had to endure the mental pain all the time.
     The anal goal 17 orphaned is separating from the father's grief is often difficult for a single or widowed.
     The anal is the 18th richest uninterrupted prosperity wealthy patrons.
     The girl child is often destroyed 19 allows the accident. property damage
     20 male anal sexual desire is often promiscuous sex. Afflicted with STDs
     21 anal kin reconciliation is always supported.
     The 22 members of the House is definitely festive harmony. Prosperous business career
     The girl fell 23 bankruptcy is a child is a descendant separation.
     The anal 24 Jaroenlap business success increase asset longevity.
     

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×