ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ครั้นเมื่อมีการปวารณาออกพรรษาแล้ว  เป็นสมัยเขตเหมันตฤดูควรแก่การจาริก  พระสงฆ์ปุถุชน 100 รูป  ได้ไปทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อไปสู่รุกขมูลเสนาสนะบำเพ็ญเพียรภาวนานุโยคสืบไป  เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว  พระสงค์ 100 รูป ก็พากันออกจา
เมืองปาวายตนนคร  จาริกไปราวป่าแห่งหนึ่ง แล้วต่างก็แยกทางกันไปเป็นหมู่  เพื่อไปสู่ชนบทตามความ
ปรารถนาของหมู่นั้นๆ  พระสงฆ์หมู่หนึ่ง 5 รูป  พากันจาริกไปถึงป่าชัฏแห่งหนึ่ง  ก็ไปพบโจรเข้า ณ.ที่นั้น 
โจรเห็นพระสงฆ์เดินมา  ก็สำคัญว่าจะมีทรัพย์สิ่งอันมีค่าติดตัวมาด้วย  ก็เข้าสกัดตีชิงเอาสิ่งของ  พระสงฆ์  หมู่นั้นต่างองค์ก็ต่างหนีโจรหมู่นั้นไป  แต่ภิกษุรูปหนึ่งล้มลง  โจรก็ตีจนมรณภาพ  แล้วก็ค้นดูที่ในกายตัวก็มิได้มีทรัพย์สินอันใด  เมื่อเปิดบาตรออกดูก็เห็นแต่ผ้าสังฆาฏิผืนเดียวเท่านั้น  โจรเหล่านั้นเมื่อมิได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็พากันไปที่อื่นต่อไป    ครั้นเมื่อโจรไปแล้ว  พระสงฆ์ 4 รูปที่หนีไปนั้นก็หวนกลับมาตามหาภิกษุรูปที่หนีไม่ทันก็พบนอนมรณภาพอยู่ ณ.ที่นั้น
          พระภิกษุ 4 รูปนั้นจึงพากัน นำความไปแจ้งแก่พระอานนท์ผู้พุทธอุปฐาก  พระอานนท์ก็นำความที่
โจรตีพระภิกษุรูปนั้น  ให้ถึงมรณภาพขึ้นกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอุตตมรามเถรภิกษุ  ผู้เป็นพระอสีติมหาสาวกที่มีปรีชาทางโหราศาสตร์ว่า " ดูกร อุตตมรามเถร  พระภิกษุ ปุตุชนไปรุขมูล  ไปพบโจรเข้าที่กลางทาง  โจรตีตายเพราะเหตุไม่รู้ฤกษ์ยาม  ไปถูกยามจรที่ไม่ดีเข้าเป็นเหตุให้ถึงอุปัทวันตรายเสียในกลางทาง  ถ้าถูกยามจรที่ดีก็ไปสวัสดีมีชัยในวันข้างหน้า  นึกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา  ควรที่พระสงฆ์จะเรียนรู้ฤกษ์บนและคัมภีร์โหราศาสตร์ไว้คุ้มตัว  เมื่อมีกิจธุระไปในที่ใดๆ
ก็จะได้ไปโดยสะดวก  และการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิกขาบท  ไม่ต้องอาบัติ"
                                              หนังสือ จักรทีปนีพิสดาร  อ.เทพย์ สาริกบุตร    
          ส่งเสริมการเงิน ด้วยการปรับมุุมทรัพย์(เสือขาว) 
เตาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง  คนจีนถือว่า  ถ้าคุณสามารถเลี้ยงอาหารผู้คนได้เยอะๆ  หมายถึงความมั่งคั่ง  ให้ติดกระจกเงาเพื่อสะท้อนเตาไฟ และทำความสะอาดเตาให้สะอาด  หรือจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นมันเงาวับก็ได้  จะทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ  ถ้ามุมนี้เป็นตู้เสื้อผ้า  ให้หาผ้าหรือชุดสีม่วงมาแขวน  ให้เป็นโต๊ะทำงานให้ใช้แฟ้มสีม่วง ธนบัตรใส่กรอบ กระปุก  รูปเพชรพลอย มาเพิ่มเติม
          ใช้สติ ปัญญาจัดการเรื่องเงิน  และถ้าการเงินยังไม่ดีขึ้น ให้ปรับมุมมังกรหรือเรียกว่ามุมอุปถัมภ์หมายถึงผู้สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ เพราะตามหลักหยินหยาง  มุมที่ตรงข้ามกันจะเกื้อหนุนกันและกัน
           ลองปฏิบัติดูนะครับ.

เงินคือปัจจัยที่ขาดไม่ได้ 
คนบางคนคิดว่าตัวเองร่ำรวยกับเงิน 1 หมื่น แต่คนบางคนคิดว่าตนเองยากจนกับเงิน 10 ล้านบาท  คำตอบคือความร่ำรวยอยู่ที่ความคิดในสมองคุณหรือเรียกตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "พอเพียง"
          มุมนี้เรียกว่ามุมร่ำรวย จะอยู่ด้านในสุดด้านซ้ายมือ  คือสัดส่วนของห้องทั้งห้องเป็น 1 ใน 9 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดในห้อง ถ้ามุมนี้ฝนตก มีน้ำรั่วเงินทองของคุณก็จะร่ำไหล แล้วจะแก้อย่างไรล่ะ ก็ให้ใช้ดอกไม้สีเขียว+แดงใส่แจกันตั้งในมุมนี้
          หรืออาจจะใช้สิ่งของดังต่อไปนี้ก็ได้ เช่น ตู้ปลา น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้งบนน้ำ โคมไฟสีม่วง เนคไทสีแดง ธนบัตรสีแดงม่วงหรือเขียวใส่กรอบแขวนไว้  กระปุกออมสิน หรือจะใช้ปฏิทินรูปน้ำตกแทนก่อนก็ได้ 
          ยกเว้นตะบองเพชร  หรือต้นไม้ใกล้ตาย 
          ถ้าคุณต้องการเงินมาใช้หนี้  หรือผ่อนชำระค่างวดต่างๆ  คุณควรให้ความสำคัญกับมุมครอบครัวเช่นกัน  เพราะมันทำให้คุณไ้ด้เงินมาใช้สอยหาซื้อปัจจัยสี่

"ในบางครั้งการมุ่งมั่นที่จะไปจุดฝันและความสำเร็จของคนเรานั้น         เราควรจะเป็นใบ้และหูหนวกบ้างต่อเสียงวิจารณ์รอบข้างที่ส่งเสียงไปในทางลบ  และการกระทำที่มาตัดทอนกำลังใจของเรา  ทำไมเราต้องเอาความสำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้า  ให้ละลายหายไปกับเสียงลบๆ เหล่านั้น"

        ทำไมเราต้องฟังเสียงของเหล่าผู้พ่ายแพ้ แพ้แม้แต่จะคิด แพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ  คนที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและอุปสรรคนั้น คิดแต่ทางบวก มีลบบ้าง เท่านั้นว่าเราต้องทำได้  ทำได้เท่านั้น  แม้จะเจออุปสรรคขวางหน้าใหญ่เพียงใดก็ตาม

กำเนิดฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน  หรือในภาษาจีนเรียกว่า  "ฮวงจุ้ย"  ถือกำเนิดในแผ่นดินจีนนับพันปีแล้ว เป็นการแสวงหาที่อยู่อาศัย  เพื่อความสุขสบายของชีวิต  ไม่ว่าชีวิตที่ยังตื่นอยู่หรือได้ดับสูญไปจากโลกมนุษย์แล้ว  โดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อี้จิงอันเก่าแก่  และที่ยึดถือทฤษฎี  "อิม-เอี้ยง"  เป็นสำคัญ  รวมทั้งเอาธาตุทั้ง ๕  ซึ่งประกอบด้วย  น้ำ  ไม้  ไฟ  ดิน  ทอง  มาเป็นตัวเสริมหรือหักล้าง  ทำลายกัน

               นอกจากนี้ยังมีการนำเอา  วัน  เดือน  ปี  เกิด  มาคำนวณหารหัสราศี  เพื่อที่จะได้รู้ว่าราศีที่เกิดเป็นราศีอะไร  เป็นการหาทิศทาง  เพื่อความเป็นมงคลของชีวิต  สิ่งต่างๆ ถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อหาตำแหน่งความก้าวหน้า  มั่นคง  อาชีพ  ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แผนงาน  บริวาร  ครอบครัว  ความราบรื่นในชีวิตสมรสและความร่ำรวยในทรัพย์สิน

               ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์และศิลป์  ที่เกิดขึ้นจากปัญญาอันลึกล้ำของนักปราชญ์จีนโบราณ  มีหลักปรัชญาแฝงไว้ด้วยความลึกลับ  จนเหลือรู้เห็นหรือที่เข้าใจได้ยาก  เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่างสามัญสำนึกอันละเอียดอ่อนให้เข้ากันได้ดี  ไม่ขัดแยังเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  หลักการสำคัญของฮวงจุ้ยคือ  การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต

               สุนทรียศาสตร์อันทรงคุณค่าของฮวงจุ้ย  แสดงออกถึงความรู้สึกคุณค่า  ของสิ่งที่งามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ในอันจะหล่อหลอมความเป็นอยู่ของมนุษย์  ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

               คำว่า "ฮวงจุ้ย"  ให้ความหมายที่ลึกซึ้ง  มากกว่าเพียงแค่หลุมฝังศพคนตาย  ความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับชีวิตมนุษย์ที่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนติดต่อกันไป  จนจบลงที่จุดเริ่มต้นนั้นอีก

               ลมที่ดีต้องมีอาการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  เมื่อกระทบกายมีความรู้สึกสบาย  หลักการของฮวงจุ้ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับลม  เมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งใด  ความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นมากระทบผิวกาย  หากความรู้สึกที่ได้รับถึงกับซาบซ่านเกิดอาการขนลุกขึ้น  และจิตใจเปิดโล่ง  มีความรู้สึกสบาย  แสดงถึงสถานที่แห่งนั้น  เหมาะที่จะอยู่อาศัย 

เพราะสิ่งแรกที่จะได้รับเป็นความสงบสุข  สันติและยั่งยืนนาน

               ถ้ากายและจิตที่สัมผัสครั้งแรก  มีความรู้สึกร้อน  ไม่เกิดความปิติยินดี  เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น  มีความรู้สึกอึดอัด  บางครั้งจิตใจว้าวุ่นสับสน  เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นในลักษณะนี้  สถานที่เหล่านั้นไม่เหมาะจะเข้าอาศัย

               ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่  คงต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียด  พื้นที่เดิมมีความเป็นมาอย่างไร มีรูปร่างลักษณะอย่างไร  ทิศทางของบ้าน  สภาพภายนอกภายในมีสภาพอย่างไร  ประตูอาคาร  ประตูบ้าน  ห้องนอน  ห้องครัว  สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่  สิ่งเหล่านี้เป็นหลักใหญ่ๆ  ที่เป็นข้อบ่งชี้  ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  รายละเอียดและเหตุที่เกิดยังมีอีกมากมาย  ด้วยเหตุนี้  ลมที่ดีจึงต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  ที่ๆ  ใดลมสงบนิ่ง  ที่ๆ นั้นเป็นที่ ๆตาย  เปรียบประดุจชีวิตของมนุษย์  หากลมหายใจหยุดนึ่ง  ชีวิตย่อมมลายสูญสิ้นลาลับไป

                คำว่า "จุ้ย"  ความหมายในภาษาจีนหมายถึง  น้ำ  เป็นสัญลักษณ์ความอิ่มเอิบ  เป็นหนึ่งในห้าธาตุที่อยู่ในหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย  เน้นให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์  กับธรรมชาติ  ที่ต้องเกื้อกูล  หรือทำลายล้างกัน

                อันที่จริงจุดมุ่งหมายในการยึดถือศาสตร์นี้  คือ  ขจัดสิ่งที่เลวร้ายออกไป  รับเอาสิ่งที่ดี  มีโชคดีเข้ามาแทนที่  ช่วยบรรเทาสิ่งที่เป็นทุกข์  ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน ประสบ

ความสำเร็จในอาชีพ   และหน้าที่การงานที่อยู่  ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ชีวิตสมรสราบรื่น

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×