สถานที่นั้นสำคัญไฉน
          หากเราไม่ต้องการสร้างความสุขและสำเร็จแก่ชีวิตที่ยาวนาน มั่นคง เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเลือกเฟ้นสถานที่ให้ดีนัก
              แต่หากหวังความสุขและความก้าวหน้าแห่งชีวิต การเลือกสรรชัยภูมิต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ              ชัยภูมิที่ดี ย่อมทำให้สุขภาพกายดี จิตใจเบิกบานมีพละกำลังอย่างประหลาด หากชัยภูมิเลวย่อม
ทำให้ สุขภาพอ่อนแอและจิตใจอ่อนโรย ขาดพละกำลัง ทำธุรกิจไม่ก้าวหน้า ขาดความสุขในชีวิตและครอบครัว
              พระพุทธองค์ ก่อนจะได้ตรัสรู้ แม้จะบำเพ็ญบารมีมายาวนานก็ยังต้องอาศัยชัยภูมิ พระองค์ต้องออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับด้านทิศตะวันออก จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางธรรม
               นั่นคือความสำคัญของชัยภูมิ
               
                ภิกษุรูปหนึ่งชื่อ"เมฆิยะ" ทำหน้าที่อุปัฏฐากพระพุทธองค์ที่ภูเขา "จาลิกา"
                เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขออนุญาตไปบำเพ็ญสมาธิริมแม่น้ำกิมิกาฬา พระพุทธองค์ทรงทราบจึงห้ามไว้ถึง 2 ครั้ง จึงคิดน้อยใจว่าพระพุทธองค์ไม่เข้าใจเจตนาดีของท่าน
               คิดดังนั้น เมฆิยะไม่ฟังเสียงพระพุทธองค์ บำเพ็ญสมาธิหามรุ่งหามค่ำ แต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ความคิดเรื่องเพศ ความโกรธ ความกลัว ซึ่งปกติไม่เคยเกิดขึ้น กลับปะทุขึ้นมาในจิตใจอย่างรุนแรง
                ท่านเกิดฉงนใจนึกถึงพระดำรัสของพระพุทธองค์ว่า "คงเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้กระมัง พระพุทธองค์จึงทรงห้ามไว้" 
                  เมฆิยะทำสมาธิไม่ก้าวหน้า จิตใจไม่สงบแม้แต่วินาทีเดียว เพราะท่านเคยเกิดเป็นพระราชาหลายชาติ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นพระราชอุทยานเก่า เป็นสถานที่ดูเหล่านางสนมถวายการฟ้อนรำ และสั่งลงโทษนักโทษ  พลังงานความรู้สึกเก่าๆที่ยังตกค้างอยู่ในสถานที่แห่งนั้นถาโถมเข้ามาสู่จิตใจ จนเตลิดเปิดเปิงไม่เป็นอันสงบ
                   ชัยภูมิจึงมีผลยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำสมาธิ
                   พระพุทธองค์เมื่อครั้งทรงมีพระชนมชีพอยู่ พระองค์ทรงเป็นอาจารย์ผู้รู้แจ้งชัยภูมิ ทรงทราบว่าสถานที่ไหนเหมาะกับคนประเภทใด อยู่ในสถานที่นั้นแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญสมาธิ
หรือไม่ ปัจจุบันจะหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมือนพระพุทธองค์ไม่มีอีกแล้ว
                 สถานที่ปฏิบัติสมาธิที่ดีควรมีลักษณะ 4 ประการดังนี้
1.เงียบสงัด ไม่มีเสียงรบกวน
2.รู้สึกเอิบอิ่มทันทีที่เข้าไปอยู่
3.จิตที่กำลังวุ่นวายก็พลันสงบลง
4.จิตที่สงบอยู่แล้วยิ่งสงบแน่วแน่ขึ้น
             
                ***เครดิตจาก หนังสือ สมาธิ:กุญแจไขความสุข โดย ส.ชิโนรส เขียน***
สั่งซื้อ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ-กรุงเทพมหานคร หรือบริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์จำกัด
               
      
               
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×