อิทธิพลของฟ้าดินที่มีผงต่อวิชาฮวงจุ้ย
มีองค์ประกอบ 4 อย่างดังนี้

1.ชัยภูมิ เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ถนน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
2.ทิศทาง คือ กระแสแนวอากาศ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
3.ฤดูกาล คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
   อิทธิพลของอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นฤดูต่างๆ
4.ดวงชะตา คือ วัน เดือน ปี และเวลาที่เราเกิดมา ถือ เป็น "ดวงต้น" ไม่สามารถ
   เปลี่ยนแปลงได้ และสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ฐานะ
   ความเป็นอยู๋ทางสังคม

         ฮวงจุ้ยสามารถแบ่งได้ดังนี้
1.ฮวงจุ้ยสว่าง (ที่อยู่คนเป็น)
2.ฮวงจุ้ยสงบ (ที่อยู่คนตาย) คือสุสาน
         การนำศาสตร๋ฮวงจุ้ย มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันนั้น  
หากไม่ถูกต้องตามหลักแห่งฮวงจุ้ยแล้ว จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน
หาความสงบสุขไม่ได้ แต่ในทางกลับกัน เมื่อรู้หลักแห่งฮวงจุ้ยแล้ว ถ้าทำตาม
ก็จะอยู่อย่างมีความสุข สุขภาพดี อายุยืน สติปัญญาดี กิจการก้าวหน้า มีโชคลาภ
เช่นถูกล็อตเตอรี่ ทั้งที่ไม่คาดคิดมาก่อน และผู้อยู่อาศัยก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีและ
ถูกต้องเช่นกัน คือ คิดดี ทำดี พูดดี ที่อยู่ดี ทั้งหมดถ้ารวมกัน พลังจากธรรมชาติจึง
จะส่งผลให้อย่างสมบุรณ์.

 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×