ประวัติ อ.ธีรชาติ คลังเงินตรา 

     ข้าพเจ้านายธีรชาติ  คลังเงินตรา เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 เป็นชาว จ.นนทบุรีโดยกำเนิด บิดาข้าพเจ้าเป็นซินแสที่มีชื่อเสียง  คือ

อาจารย์คลังจินดา  คลังเงินตรา  และมารดาของข้าพเจ้า  คือ  นางวรรณแขไข  คลังเงินตรา

         ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาในชั้นอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 ที่โรงเรียนการัญศึกษา  มีผลการเรียนดีมาตลอดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นทุกปี

         ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมจนจบชั้นม.6 ที่โรงเรียนโยธินบูรณะซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน  มีชื่อเสียงในเรื่องการเรียนการสอน  ซึ่งนักเรียนที่นี่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ  หลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  ที่  มสธ.

         ในระหว่างศึกษาชั้นม.ปลายนั้น  ข้าพเจ้าต้องพบปัญหาจนเกือบจะเรียนไม่จบเนื่องจากช่วงนั้นบิดา-มารดาข้าพเจ้า  ซึ่งมีอาชีพค้าขายส่งขนมในตลาดเทศบาลนครนนทบุรี  ในปี  2525  เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในครอบครัว  บิดาข้าพเจ้ากลุ้มใจและเครียดมากในเรื่องหนี้สินซี่งมีประมาณ  1  ล้านบาท  (เงินล้านบาทถ้าเทียบกับปัจจุบันน่าจะเป็น  10  ล้านบาทได้เพราะค่าของเงินลดลง)  และที่น่าเสียใจก็คือหนี้สินจำนวนนี้มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบิดา-มารดาข้าพเจ้า  แต่เกิดขึ้นจากน้องๆ  ของบิดาที่เห็นแก่ตัว  ไม่รับผิดชอบ  แต่ช่วยกันผลาญโดยยักยอกเงินจากการขายสินค้าไปโดยบิดาข้าพเจ้าไม่อาจรู้ได้เป็นเวลาหลายปี

          บ้านที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในสังคมแบบชาวจีน  หรือที่เรียกกันว่ากงสีนั้นมีอันต้องพังทลายลงไป

         พี่น้องของบิดาเมื่อรู้ว่าบ้านที่อาศัยอยู่นั้น  จะถูกธนาคารยึด  ต่างคนต่างก็รีบย้ายสำมะโนครัวและทรัพย์สิน  เพื่อหาที่อยู่ใหม่โดยมีเงินจำนวนหนึ่งที่ยักยอกไปจากบิดาข้าพเจ้าไปซื้อบ้านใหม่และตั้งตัวกันได้  ในขณะที่บิดา  มารดา  ต้องพาข้าพเจ้าและน้องๆ  ไปอาศัยบ้านเช่าอยู่  และรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  ***จำได้ว่า  เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านหลังเลิกเรียน  มีเหลือเพียงกระติกน้ำร้อนใบเดียวเท่านั้น***

         แต่ก่อนข้าพเจ้าถูกเย้ยหยัน  ถากถางจากญาติว่า  "พ่อไม่รู้จักซื้อบ้านให้ลูกเต้าอยู๋"  แต่พ่อก็อดทนมาตลอด  ไม่เคยปริปากบ่น  ใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจ  พ่อพูดเสมอว่า  "การเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุด"  และวันนี้พ่อก็พิสูจน์ให้ญาติพี่น้องทุกคนเห็นแล้วว่า  คำนี้เป็นจริง  และการเป็นหนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่พึงปรารถนา

         ปัจจุบันนี้ิบิดาข้าพเจ้าสามารถซื้อบ้านใหม่ได้แล้ว  พร้อมทั้งมีทะเบียนบ้านเป็นของตนเองเป็นครั้งแรก มิต้องไปหยิบยืมใคร  หลังจากที่ต้องเป็นคนเถื่อนมาเกือบ  20  ปี  การซื้อบ้านได้ในครั้งนี้นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวของเราอย่างมาก

         ผู้คนส่วนใหญ่ที่เชิญบิดาข้าพเจ้าไปแก้ไขฮวงจุ้ยให้นั้นกว่า  80 เปอร์เซ็นต์  เป็นหนี้สินและหวังจะปลดเปลื้องหนี้สินโดยยึดฮวงจุ้ยเป็นที่พึ่งสุดท้าย  บางคนไม่เคยเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย  และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฮวงจุ้ยคืออะไร  การแก้ไขฮวงจุ้ยนัันหลักสำคัญอันดับแรกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดี  ประพฤติดีเสียก่อน  การแก้ไขฮวงจุ้ยจึงจะได้ผล

         ข้าพเจ้าเคยติดตามบิดาไปดูฮวงจุ้ยมานับหลายบ้านมากมาย  มีโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  ระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาการทำงานของบิดานั้น  มีลูกน้องของโรงงานคนหนึ่ง  พอรู้ว่าบิดาข้าพเจ้าเป็นซินแสฮวงจุ้ยก็ตะโกนว่า  "ไม่มีอะไรลอยมาจากอากาศหรอกโว้ย  มันต้องใช้สองมือสองเท้า"  ข้าพเจ้าก็คิดในใจว่า  "ที่ท่านพูดมานั้นไม่ผิด  แต่ท่านหารู้ไม่ว่า  นั่นมิได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพียงอย่างเดียว"  ทุกอย่างมีองค์ประกอบ  มีเหตุปัจจัยทั้งนั้น (ฟ้า  ดิน  คน)  

          ข้าพเจ้าขอเชิดชูบูชา  ยึดมั่นในคุณความดีของบิดา  มารดาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง  เพราะถ้าไม่มีอารจารย์คลังจินดา  และแม่วรรณแขไข  ในวันนี้ก็คงไม่มีนายธีรชาติ  เช่นกัน  ขอให้คุณงามความดีที่ข้าพเจ้าเคยกระทำและจะต้องกระทำต่อไป  ดลบันดาลให้บิดา  มารดาของข้าพเจ้าจงมีอายุมั่นขวัญยืน 

สุขภาพแข็งแรง  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานชั่วกาลนาน

          ด้วยความนับถือ

          ธีรชาติ  คลังเงินตรา

 I Mr.Theerachok National Treasury currency was born February 4, 2516 Nonthaburi. Naturally. My father is a famous savant.

 

Currency and Chinda treasury bills teachers My mother is Mrs. Wan competitive cross currency issues.

         I started in kindergarten through sixth grade school Karayska. Results of the study have been good and have been selected to head the class every year.

         Later attended high school until the end of class. 6. The Yothinburana School, a school for boys. Is renowned for teaching. Students can enter here as a cadet at the top of the country. After six years of secondary education attended undergraduate. Faculty of Law of the West Bank.

         During the floor. The end. I have a problem almost never graduated because the father - my mother. This is a wholesale candy market in Nonthaburi Municipality in 2525 economic crisis in the family. My father, worried and stressed about debt, of which there are about 1 million baht (millions of baht if the current is 10 million baht because the value of money decreases) and regrettable is that debt does not occur. the actions of his father - my mother. But what happens to children But his father's selfish not responsible consumption by helping to embezzle money from the sale of goods by my father may not know for years.

          The house had a large family in a traditional Chinese style. Also known as a cartel that has to be broken down.

         Upon learning that his brother's house to live. The bank will be seized He was quickly transferred census and property. To find out the new address with a certain amount of money embezzled from my father to buy a new home and set aside while their parents took me and my brothers. House to rent And is responsible for all liabilities solely *** remember when I got home after school. There are only a thermos only ***.

         But before I was mocked Sarcasm from relatives that "I do not know to buy a house for receptions doing," but it's all good. Never complained Who will do what it does. Dad always says "The debt is suffering the most," and today, it proves to relatives, everyone can see that. This statement is true And debt as it is at all desirable.

         Current auto father to buy a new home now. Along with the registration of their own for the first time. Who is going to borrow After a playoff for nearly 20 years to buy a home in this family to be proud of us.

         Most people are invited my father to feng shui to resolve the debt is more than 80 percent and hopes to absolve debt-based feng shui as a last resort. Some people do not believe in feng shui. And do not even know what is Feng Shui. Corrections Shui down, the first priority will be those who have a good heart. Good before Corrections feng shui to work.

         I have followed his father to see feng shui tens of thousands of homes. There is a factory in Bangkok While he studied the work of his father. A supporter of one plant I know my father as Feng Shui, she shouted. "Nothing came floating from the air, but alas. It requires two hands, two feet, "I thought. "I say it is not wrong. But he did not realize that That is caused by human actions alone, "all the elements. There are factors too (Blue Man).

          I praise worship Adhering to the virtues of his father. My mother as a role model Without art, Ecclesiastes precious treasures. Ma Wan and competitive conditions Mr. President, today I would not have a national as well ask the virtues that I have done and will be done next. Father inspire My mother said long life.

healthy A guardian for your children forever.

          with respect

          Department of Treasury Currency

 

   เบาะหนังรถยนต์   หลอด LED   ไมโครไพล์   รถลาก   แรงงานต่างด้าว   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×