ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

1.ปีชวด มิ่งขวัญอยู่ที่พระะาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   พระธาตุนี้บรรจุพระทักษิณโมลีะาตุ(กระดูกพระยอดเบื้องขวา)ของระพุทธเจ้า

2.ปีฉลู มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จ.ลำปาง   พระธาตุนี้บรรจุอัฐลำคอหน้า-หลังและอัฐพระนลาฎ(หน้าผาก)ข้างขวาของพระพุทธเจ้า

3.ปีขาล มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุช่อแฮ ณ วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่
พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุศอกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า

4.ปีเถาะ มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่าน
พระธาตุนี้บรรจุพระธาตุข้อมือซ้ายกับพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า

5.ปีมะโรง มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุพระสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระธาตุนี้บรรจุ พระบรมธาตุ และมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งบางตำราก็ว่าให้คนเกิดปีมะโรงกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ มิใช่พระธาตุเจดีย์

6.ปีมะเส็ง มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
   ต้นศรีมหาโพธิหรือโพธิบัลลังก์เป็นสถานนที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ณ ที่นั้น แต่คนเกิดปีมะเส็งที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปที่อินเดีย ก็สามารถไหว้บูชาต้นมหาโพธิ์หรือต้นโพธิ์ใหญ่ๆ ตามวัดต่างๆ ใกล้บ้านของท่านก็ถือว่าแทนกันได้

7.ปีมะเมีย มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุตะโก้งหรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่า
พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า

8.ปีมะแม มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 
พระธาตุนี้บรรจุพระบรมธาตุ และพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า

9.ปีวอก มิ่งขวัญสถิตที่พระธาตุพนม จ.นครพนม
พระธาตุนี้บรรจพระบรมอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้า

10.ปีระกา มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุหริภุญชัย วัดหริภุญชัย จ.ลำพูน
พระธาตุนี้เป็นที่สถิตแห่งพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า

11.ปีจอ มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระเจดีย์เกตุแก้ว วัดเกตุแก้วจุฬามณี จ.อุทัยธานี

12.ปีกุน มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ดอยตุง จ.เชียงราย
พระธาตุนี้บรรจุพระบรมอัฐิธาตุและรากขวัญ(กระดูกไหปลาร้าเบื้องซ้าย) ของพระพุทธเจ้า
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×