ฮวงจุ้ยสถานที่ทำงาน

          ผู้ดำเนินธุรกิจย่อมต้องการให้กิจการที่่ตนทำอยู่  ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีผลกำไรเข้าสู่

ธุรกิจทำอยู่  การที่จะให้ธุรกิจ  บรรลุวัตถุประสงค์  สถานที่ทำงานต้องออกแบบให้เกื้อหนุนต่อวัตถุ

ประสงค์ที่แตกต่างกัน

              แม้งานจะมีลักษณะที่แบ่งแยกกัน  แต่สามารถส่งเสริมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้  มีผลให้เกิดความกลมกลืนและ  ประสิทธิภาพสัมพันธ์กันอย่าง  เพื่อนำไปสู่จุดหมายและการพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุดของกิจการที่ทำอยู่

             สถานที่ทำงาน  มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อ  การจัดขาย  การบริการ  และในการผลิตสินค้า  ประโยชน์พลังงาน  จึงถูกกำหนดให้ไปสู่จุดหมายในหน่วยงานเหล่านั้น  เพื่อให้มีการเร่งเร้ากระตุ้นหน่วยงานเหล่านั้น  ให้มีการหมุนเวียนเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  หากความสัมพันธ์  การจัดการทุกระดับ  และพนักงานหยุดนึ่ง  การหมุนขาดตอนไม่ต่อเนื่อง  กิจการ  ที่ทำอยู่จะมีอุปสรรคเกิดขึ้น  พนักงานจะมีความเบื่อหน่าย  เชื่องช้า  มีปัญหาความไม่สอดคล้องในหน้าที่การงาน  และด้านความคิด  อันจะทำให้กิจการที่ดำเนินอยู่มีผลเสียหายขึ้นได้

            ศาสตร์ฮวงจุ้ย  จะช่วยให้งานที่มีลักษณะแบ่งแยกให้เกี่ยวเนื่อง  สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  การกำหนดความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย  เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดี  หน่วยงานที่มีการจัดลำดับขั้นตอน  ระดับผู้บริหารต้องอยู่ในตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง  เพื่อให้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหาร

           ตำแหน่งที่ทำงานของผู้บริหาร  ควรหันหลังผนังห้องและไม่ควรมีหน้าต่างอยู่เบื้องหลัง

ควรหลีกเลี่ยงหน้าต่างที่ตรงกับโต๊ะทำงานและประตูทางเข้า  ไม่ควรตรงกับโต๊ะทำงานเช่นกัน

           สำนักงานที่มีพนักงานจำนวนมากที่เป็นงานประจำ  ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ควรหันหน้าโต๊ะมาเผชิญกับโต๊ะพนักงานเพราะจะเป็นการสร้างความอึดอัดหรือเกิดความขัดแย้ง  ควรนั่งอยู่

ในมุมที่ถูกต้องและขจัดปัญหาที่จะต้องเผชิญหน้ากัน

           บรรยากาศภายในห้องทำงานประจำ  ควรแต้มสีที่เป็นโทนสว่าง  หรือดอกไม้ที่สดสวยเพื่อเพิ่มความสดใสภายในเป็นการลดภาระการหนัก  หรืองานที่ต้องหมกมุ่นเป็นประจำให้เสมือนลดน้องลง

          งานสร้างสรรค์หรือไม่ใช่งานประจำ  ควรนำธาตุไม้มาเสริมในการสร้างสรรค์และนำสัญลักษณ์ของธาตุน้ำมาเป็นเครื่องตกแต่ง  เช่น  น้ำพุ  ตู้ปลา  เป็นต้น

          ตำแหน่งต่างๆ  ของสถานที่ทำงาน  ถ้ายึดหลักฮวงจุ้ยและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ  ความเป็นสิริมงคลย่อมเกิดขึ้นแล้ว.

 

เว็บสำเร็จรูป
×