วัสดีครับและขอแสดงความนับถืออย่างสูงที่ท่านได้ให้ความกรุณาเข้าสู่  www.huangjuiwell.com

ท่านที่ทุกข์อยู่แล้วแก้เคล็ดด้วยฮวงจุ้ย  ท่านก็จะคลายทุกข์พบสุข  (รวย)  โรคภัยไข้เจ็บถอยห่าง ท่านที่ยังไม่มีทุกข์ก็อย่าประมาทดังคำพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่า "ความประมาทเป็นทางแห่งความฉิบหาย"  วิธีแก้ฮวงจุ้ยของกระผมจะไม่มีทุบมีรื้อ  ท่านเจ้าของบ้านจะสบายใจ  บ้านของท่านจะไม่ดีไปหมด  และไม่เสียไปหมด  แก้ไขได้ครับ  ทุกคนอยากรวย  อยากมียศสู อยากมีตำแหน่งสูง ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บฮวงจุ้ยจะช่วยท่านได้(ผมได้ติดตามพ่อของกระผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยทั่วประเทศ  ประมาณ 2 หมื่นบ้านบางแห่งก็กว้างบางแห่งก็แคบบางก็กว้างเป็น  100 ไร่  พ่อกระผมก็เดินวนรอบ  เพื่อจะได้แก้จุดที่เสีย)  สิ่งสำคัญท่านทั้งหลายต้องมี 1.อิกเต็ก  2.ยี่เห็ง  3.ฮวงจุ้ย  อิกเต็ก  แปลว่า  คุณธรรม  ยี่เห็ง  แปลว่า  จริยธรรม(การประพฤติดี)  ฮวงจุ้ยคือ  ทำเลบ้านและทำเลนอกบ้าน  เช่น  วัด  ตึก  โบสถ์  บ้าน ศาลมัสยิด  สุเหร่า  โรงพยาบาล  และอีกหลายๆอย่าง  ในบ้านตั้งเตียงถูกองศาไหม  ถ้าผิดองศาก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย  เครียด  เมื่อท่านได้ศึกษาความรู้ในเว็ปไซค์นี้แล้ว  ท่านจะได้ความรู้  ความสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ หรือเมล์มาสอบถามกระผมก็ได้ครับ.

กำเนิดฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน  หรือในภาษาจีนเรียกว่า  "ฮวงจุ้ย"  ถือกำเนิดในแผ่นดินจีนนับพันปีแล้ว เป็นการแสวงหาที่อยู่อาศัย  เพื่อความสุขสบายของชีวิต  ไม่ว่าชีวิตที่ยังตื่นอยู่หรือได้ดับสูญไปจากโลกมนุษย์แล้ว  โดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อี้จิงอันเก่าแก่  และที่ยึดถือทฤษฎี  "อิม-เอี้ยง"  เป็นสำคัญ  รวมทั้งเอาธาตุทั้ง ๕  ซึ่งประกอบด้วย  น้ำ  ไม้  ไฟ  ดิน  ทอง  มาเป็นตัวเสริมหรือหักล้าง  ทำลายกัน               นอกจากนี้ยังมีการนำเอา  วัน  เดือน  ปี  เกิด  มาคำนวณหารหัสราศี  เพื่อที่จะได้รู้ว่าราศีที่เกิดเป็นราศีอะไร  เป็นการหาทิศทาง  เพื่อความเป็นมงคลของชีวิต  สิ่งต่างๆ ถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อหาตำแหน่งความก้าวหน้า  มั่นคง  อาชีพ  ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แผนงาน  บริวาร  ครอบครัว  ความราบรื่นในชีวิตสมรสและความร่ำรวยในทรัพย์สิน               ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์และศิลป์  ที่เกิดขึ้นจากปัญญาอันลึกล้ำของนักปราชญ์จีนโบราณ  มีหลักปรัชญาแฝงไว้ด้วยความลึกลับ  จนเหลือรู้เห็นหรือที่เข้าใจได้ยาก  เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่างสามัญสำนึกอันละเอียดอ่อนให้เข้ากันได้ดี  ไม่ขัดแยังเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  หลักการสำคัญของฮวงจุ้ยคือ  การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต               สุนทรียศาสตร์อันทรงคุณค่าของฮวงจุ้ย  แสดงออกถึงความรู้สึกคุณค่า  ของสิ่งที่งามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ในอันจะหล่อหลอมความเป็นอยู่ของมนุษย์  ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน               คำว่า "ฮวงจุ้ย"  ให้ความหมายที่ลึกซึ้ง  มากกว่าเพียงแค่หลุมฝังศพคนตาย  ความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับชีวิตมนุษย์ที่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนติดต่อกันไป  จนจบลงที่จุดเริ่มต้นนั้นอีก               ลมที่ดีต้องมีอาการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  เมื่อกระทบกายมีความรู้สึกสบาย  หลักการของฮวงจุ้ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับลม  เมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งใด  ความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นมากระทบผิวกาย  หากความรู้สึกที่ได้รับถึงกับซาบซ่านเกิดอาการขนลุกขึ้น  และจิตใจเปิดโล่ง  มีความรู้สึกสบาย  แสดงถึงสถานที่แห่งนั้น  เหมาะที่จะอยู่อาศัย เพราะสิ่งแรกที่จะได้รับเป็นความสงบสุข  สันติและยั่งยืนนาน               ถ้ากายและจิตที่สัมผัสครั้งแรก  มีความรู้สึกร้อน  ไม่เกิดความปิติยินดี  เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น  มีความรู้สึกอึดอัด  บางครั้งจิตใจว้าวุ่นสับสน  เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นในลักษณะนี้  สถานที่เหล่านั้นไม่เหมาะจะเข้าอาศัย               ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่  คงต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียด  พื้นที่เดิมมีความเป็นมาอย่างไร มีรูปร่างลักษณะอย่างไร  ทิศทางของบ้าน  สภาพภายนอกภายในมีสภาพอย่างไร  ประตูอาคาร  ประตูบ้าน  ห้องนอน  ห้องครัว  สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่  สิ่งเหล่านี้เป็นหลักใหญ่ๆ  ที่เป็นข้อบ่งชี้  ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  รายละเอียดและเหตุที่เกิดยังมีอีกมากมาย  ด้วยเหตุนี้  ลมที่ดีจึงต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  ที่ๆ  ใดลมสงบนิ่ง  ที่ๆ นั้นเป็นที่ ๆตาย  เปรียบประดุจชีวิตของมนุษย์  หากลมหายใจหยุดนึ่ง  ชีวิตย่อมมลายสูญสิ้นลาลับไป                คำว่า "จุ้ย"  ความหมายในภาษาจีนหมายถึง  น้ำ  เป็นสัญลักษณ์ความอิ่มเอิบ  เป็นหนึ่งในห้าธาตุที่อยู่ในหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ย  เน้นให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์  กับธรรมชาติ  ที่ต้องเกื้อกูล  หรือทำลายล้างกัน                อันที่จริงจุดมุ่งหมายในการยึดถือศาสตร์นี้  คือ  ขจัดสิ่งที่เลวร้ายออกไป  รับเอาสิ่งที่ดี  มีโชคดีเข้ามาแทนที่  ช่วยบรรเทาสิ่งที่เป็นทุกข์  ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน ประสบความสำเร็จในอาชีพ   และหน้าที่การงานที่อยู่  ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ชีวิตสมรสราบรื่น                                                  
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×